ย้อนกลับ
ข่าว

รับจี้เพชร Prima Diamond และรับบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม SHOOT&SHARE

shoot1920

ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี
รายการ The Happiness Of Giving SHOOT&SHARE
 1 – 31 ธ.ค. 63  

 • คุณสินีรัตน์ เพ็ญศิรินภา รับจี้เพชร Prima Diamond มูลค่า 40,000.-
 • คุณ Teerachai  Nilratkham รับบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท
 • คุณ Udomlak Pattanajitpitak รับบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท
 • คุณ Ruttirot Kruangsai รับบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท
 • คุณ Toswon Shompoosri รับบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท
 • คุณ Pinpagon Pchumpoosang รับบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท
 • คุณ Mika Park รับบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท
 • คุณ Nattapon KongMuang รับบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท
 • คุณเปิ้ล นาคสุทธิ์ รับบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท
 • คุณ Candy Buapradith รับบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท

        หมายเหตุ : 

 1. ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่  15 – 31 ม.ค.64 ที่ Contact Center ชั้น 3 สำนักงาน บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด (เวลา 10.30 - 12.00 น. และ 14.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
 2. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชน (ตัวจริง) มารับรางวัลด้วยตัวเอง ตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกรณี
 3. ของรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ผู้ที่โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
 4. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้
 5. กรณีตรวจสอบว่าผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งศูนย์การค้าฯ มีสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลทันที 
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำตัดสินของศูนย์การค้าฯถือเป็นที่สิ้นสุด