Member card
Member card

Member Benefits

discount icon
Special Deal
รับส่วนลดและสิทธิพิเศษ จากร้านค้าชั้นนำภายในศูนย์การค้าฯ
collection point
Collect Point Program
ทุกการช้อปมีค่า แลกรับคะแนนสุดคุ้ม กับกว่า 900 ร้านค้า ทุก 25 / 50 บาท รับ 1 คะแนน : สะสมครบตามกำหนด แลกรับของกำนัลและกิจกรรมสุดพิเศษที่คัดสรรมาเพื่อคุณได้ทันที
lounge
Exclusive Lounge
พักผ่อนหย่อนใจได้อย่างสบายอารมณ์กับมุมรับรองพิเศษ เฉพาะสมาชิกที่ ZPELL ชั้น 1
parking
Exclusive Parking
สะดวกสบายกับที่จอดรถบริเวณ อาคาร สเปลล์ ชั้น B1 และ อาคารฟิวเจอร์พาร์ค ชั้น 1 โซนโรบินสันเมื่อสะสมคะแนนได้ตามเงื่อนไขที่ศูนย์การค้าฯ กำหนด และรับสิทธิ์ E-Stamp จอดรถฟรีเพิ่มอีก 4 ชั่วโมง
activities
Enjoy Activities
รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์การค้าฯ จัดขึ้นก่อนใคร
icon web gift copy
Birthday Bonus Points
ให้วันของคุณพิเศษยิ่งขึ้น

ข้อตกลงและเงื่อนไข

การสมัครบัตร Future Park Member

 • ผู้สมัครสมาชิกต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป
 • บัตร ไม่มีวันหมดอายุ

การปรับระดับ

กรณีปรับระดับขึ้น ระบบจะคำนวนคะแนนสะสมในเดือนนั้นๆ และจะปรับระดับขึ้น ทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

 • คะแนนสะสม 0 -3,999 คะแนน สถานะเป็น Gold
 • คะแนนสะสม 4,000 -7,999 คะแนนต่อปี จะได้รับการปรับ ระดับเป็น Platinum
 • คะแนนสะสม 8,000 บาทขึ้นไปต่อปี จะได้รับการปรับระดับเป็น Diamond

กรณีปรับระดับลง ระบบจะคำนวนคะแนนสะสม 1 รอบ/ปี ดังนี้

 • ปรับสถานะลงวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
 • การแลกคะแนนเพื่อรับของรางวัลเป็นไปตามข้อกำหนดการแลกของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าคะแนนที่มีอยู่นั้นเป็นโมฆะทุกกรณี
 • สมาชิก Platinum ต้องมีคะแนนสะสม 4,000 คะแนนขึ้นไป เพื่อคงสถานะเดิม
 • สมาชิก Diamond ต้องมีคะแนนสะสม 8,000 คะแนนขึ้นไป เพื่อคงสถานะเดิม
 • หากคะแนนสะสมไม่ถึงตามที่กำหนด ระบบจะปรับระดับลง การปรับระดับขึ้นและลง จะคำนวณจากคะแนนสะสมปกติรวมคะแนนพิเศษที่ได้รับจากโปรโมชั่นต่างๆ, Birthday Bonus Points

ข้อกำหนดอื่นๆ

 • ใบเสร็จที่ไม่สามารถนำมาสมัครและไม่สามารถสะสมคะแนน ได้แก่ บิลเงินสด, ใบเสร็จเขียนมือ, ใบเสร็จที่ไม่มีหมายเลขใบกำกับภาษี, สำเนาใบเสร็จ (Reprint),ใบเสร็จสาธารณูปโภคทุกประเภท เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ, ใบเสร็จการชำระค่าบริการ, การซื้อบัตรเติมเงินมือถือทุกระบบ, ชำระค่าบริการพื้นฐานและโทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต ทุกระบบ, ใบเสร็จจากการทำธุรกรรมทางการเงินและการลงทุน เช่น ชำระบัตรเครดิต สินเชื่อประกันชีวิต ประกันภัย ฯลฯ, ใบเสร็จการจองหรือมัดจำสินค้า, เช่น เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ, ใบเสร็จการจอง ซื้อ หรือดาวน์รถยนต์ ใบเสร็จจากสินค้าหมวดทองและจิวเวอรี่, กรอบพระ, ใบเสร็จ Central, Robinson, Big C, HomePro, Index Living Mall, Tops, B2S,Officemate และสินค้าในพื้นที่โปรโมชั่น, ใบเสร็จการจ่ายค่าซ่อมต่างๆ, ใบเสร็จสถาบันเสริมความงาม และใบเสร็จที่ซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายหรือการซื้อแบบขายส่ง
 • ใบเสร็จจากการซื้อเพื่อบริการ เช่น ล้างรถ ทำผม หากมีใบเสร็จที่ถูกต้องสามารถสะสมคะแนนได้
 • การฉ้อฉล ปลอมแปลงเพื่อให้ได้มา หรือการเก็บรวบรวมใบเสร็จโดยมิได้ใช้จ่ายตามจริงเพื่อประโยชน์ในการสะสมคะแนน หรือแลกของรางวัลไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค สามารถถือเป็นเหตุในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคะแนนสะสมเหล่านั้น ตลอดจนยกเลิกสถานะภาพของผู้ถือบัตรได้
 • ห้ามพนักงานร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ เข้าร่วมรายการสมัครสมาชิก / สะสมคะแนน / แลกรับของราวัล รวมถึงการใช้บริการ Exclusive Parking และไม่สามารถใช้สิทธิ์ E-STAMP ส่วนลดค่าจอดรถในทุกกรณี หากศูนย์การค้าตรวจสอบพบจะทำการระงับการใช้บัตรสมาชิกทันที
 • หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข Exclusive Parking

 • ท่านสมาชิกที่สะสมคะแนนครบตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับสิทธิ์ Exclusive Parking เพื่อเข้าใช้บริการที่จอดรถพิเศษเฉพาะสมาชิก (จำนวนจำกัด) ด้วยระบบอ่านป้ายทะเบียน
 • สิทธิ์ Exclusive Parking มีอายุ 1 ปี หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • สมาชิก 1 ท่านลงทะเบียนหมายเลขทะเบียนรถยนต์ จำกัดสูงสุด 2 คัน / 1 สิทธิ์ สามารถจอดได้ครั้งละ 1 คัน / 1 สิทธิ์
 • การ Update หรือแก้ไข ทะเบียนรถยนต์จะมีผลเข้าใช้งานได้ในวันถัดไป
 • กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G สเปลล์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า